Download op deze pagina het Euregio Squash Competitiereglement in pdf-formaat.

Euregio Competitie Reglement 2022-2023

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.