Begin 1998 is besloten de vrijblijvende organisatiestructuur in een stichtingsvorm om te zetten. De formele oprichting van de stichting ‘Euregio Squash’ heeft op 29 april 1998 plaatsgevonden bij notaris Pera in Zelhem.

Het doel van Stichting Euregio Squash is het aanbieden en bevorderen van de squashsport in het Euregio-gebied. De Stichting Euregio Squash tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren en ondersteunen van grensoverschrijdende squashactiviteiten in de ruimste zin des woords. Daarbij probeert zij de belangen van alle betrokkenen (squashcentra, squashtrainers, squashers, sponsoren) te behartigen.

De belangrijkste activiteit van de Stichting Euregio Squash is het organiseren van de Euregio Squash Competitie.