De Euregio Squash Competitie is een regionale squashcompetitie waarbij de squasher centraal staat.

De Euregio Squash Competitie is een zogenaamde teamcompetitie, d.w.z. er wordt gespeeld in teams. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers. Per wedstrijd spelen steeds 3 spelers van het ene team tegen 3 spelers van het andere team.

Op iedere wedstrijddag wordt een zogenaamde ‘driehoekswedstrijd’ gespeeld. Dit houdt in dat 3 teams in een squashcentrum bijeenkomen en daar hun onderlinge wedstrijden spelen. (Dus: team A speelt tegen team B, team A speelt tegen team C en team B speelt tegen team C)

Bij de Euregio Squash Competitie wordt gespeeld in poules van 6 tot 13 teams. De indeling van de verschillende poules geschiedt op basis van speelsterkte en teamsamenstelling. De speelsterkte schaling komt overeen met die van SBN (= landelijk squashbond):

Speelsterkte:

  • 2-3 (B): Meerjarige wedstrijd- en toernooi-ervaring.
  • 4-6 (C): Enige wedstrijdervaring, spelen af en toe ook toernooien.
  • 7-9 (D): Beginnende wedstrijdspeler.

Teamsamenstelling:

  • Heren
  • Dames
  • Gemengd
  • Jeugd

Ieder team speelt in totaal ongeveer 10 wedstrijddagen, waarvan de helft in de eerste periode en de andere helft in de tweede periode. Alle wedstrijden vinden plaats op zondagmiddagen en beginnen om 13.00 uur.

Euregio en SBN: samenwerken in de regio

Met ingang van juli 2022 gaan Euregio Squash en Squash Bond Nederland (SBN) een intensieve samenwerking aan. Deze is erop gericht om de squashsport te laten groeien, door de sportparticipatie in Noord- en Oost-Nederland te stimuleren. De krachtenbundeling leidt ertoe dat de Euregio competitie voor het komende seizoen 2022/2023 door SBN wordt gefaciliteerd in sbn.toernooi.nl.

‘’De samenwerking met SBN stelt Euregio beter in staat om zich te focussen op ondersteuning van centra en werving, training en begeleiding van (jeugd-)squashers in de regio,” aldus Sipke Wiersma van Euregio Squash. Samen met SBN gaan we actief op zoek naar nieuwe clubs en nieuwe squashers om de competitie te laten groeien.”

Ook SBN-directeur Tom Lucas toont zich verheugd: “Euregio heeft de afgelopen jaren enorm veel betekend voor de squashsport in Noord- en Oost-Nederland. Wij kijken ernaar uit om gezamenlijk op te trekken. De samenwerking past in de ambitie van SBN om partijen te verbinden.”

Het laagdrempelige Euregio-concept blijft onveranderd: “De basis van Euregio is het organiseren van een competitie in driehoekswedstrijden op zondagmiddag. Zo kan elke squasher -binnen een reis-afstand van circa 40 minuten- uitkomen tegen teams van gelijk niveau,” aldus Wiersma.

Euregio seizoen 2022/2023

Toch verandert er ook een aantal zaken. Tot vorig jaar betaalde een Euregio team bij inschrijving € 150,-. Daarmee werd niet alleen de competitie georganiseerd, maar kregen Euregio spelers tevens een SBN-ranking, mits van deze spelers alle gegevens bekend waren. De SBN-ranking blijft, maar voor komend seizoen 2022/2023 is het inschrijfgeld verlaagd naar € 75,- per team.

Inmiddels is de inschrijving van de Euregio competitie geopend. Teamcaptains kunnen hun team inschrijven op de site van Euregio onder seizoen 2022/2023. De teamcaptain vult daar o.a. zijn team in, het e-mailadres waarop gecommuniceerd kan worden en een mobiel telefoonnummer waar Euregio een tikkie van € 75,- naartoe kan sturen.

Daarna krijgt elke teamcaptain per mail een instructievideo van SBN. In verband met de AGV dienen spelers van het betreffende team zelf hun gegevens aan te leveren. Vervolgens gaat elke speler op de lijst voor € 7,50 een SBN-lidmaatschap aan. Met dat geld faciliteert SBN de Euregio competitie op sbn.toernooi.nl en ontvangt iedere speler een rating op de nationale ranglijst. Zo komt -met (ca.) 10 spelers per team- het totaal aan inschrijfgeld weer uit op € 150,-

Drie spelers per team

Kenmerkend voor Euregio is de eenvoudige toevoeging van een nieuwe speler wanneer een team even niet genoeg spelers op de been kan brengen. In het nieuwe seizoen is dat nog steeds het geval. Echter dient wel, elke nieuw toegevoegde speler, voor € 7,50 SBN-lid te worden. In de nieuwe digitale omgeving kan dat ter plaatse in orde worden gemaakt.

Nieuw is ook het aantal spelers dat per competitieronde op de been moet worden gebracht. Dat is teruggebracht van vier naar drie. Hiermee hoopt Euregio te bewerkstelligen dat kleinere centra eenvoudiger een compleet team in competitie kunnen brengen.

Interesse in de Euregio competitie of een branchelidmaatschap bij SBN? Neem dan contact op met marchel.bardis@euregio-squash.nl of breedtesport@squashbond.nl