Opening inschrijving Euregio competitie 2020/2021

Zoals jullie hebben meegekregen hebben we het seizoen 2019/2020 helaas moeten afbreken. We hebben nog even overwogen om de resterende wedstrijden in september te laten spelen maar gezien de onzekerheid die dit met zich meebrengt en de vraag of teams überhaupt dan nog compleet zijn heeft ons doen besluiten om dit niet te doen.

Het seizoen 2019/2020 zal daarom de boeken ingaan als het seizoen zonder kampioenen.Intussen is er een sprankje hoop dat er na 1 juli weer (op beperkte schaal?) gesquashed kan worden. Echter, op het moment van dit schrijven is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Voor de toekomst geeft dit de nodige onduidelijkheid. Misschien wordt squashen wel weer mogelijk na 1 juli maar de zekerheid dat toernooien en competities binnenkort weer gehouden kunnen worden is er niet. Toch willen we de inschrijving voor het komende seizoen alvast openen. Wellicht gaan we later van start of misschien wordt er in seizoen 2020/2021 helemaal niet gespeeld maar mocht dit wel het geval zijn dan willen we graag een vliegende start maken.

Via deze link is daarom inschrijving voor het komend seizoen al mogelijk. Net als in de afgelopen jaren willen we de inschrijving sluiten op 1 september. Indien er redenen voor zijn om deze datum te verschuiven naar een later tijdstip  (bijvoorbeeld omdat er pas veel later gespeeld kan worden) dan zullen we dat tijdig melden. Dus, schrijf je in voor het komende seizoen! (Inschrijfgeld wordt uiteraard pas geïnd als de competitie ook echt doorgaat). Op deze wijze kunnen we snel schakelen indien er weer competities gespeeld mogen worden.