SBN ranking

Alle in de Euregio Squash Competitie gespeelde wedstrijden tellen mee voor de SBN ranking. Deze wedstrijden kunnen echter alleen meegeteld worden als beide spelers een SBN nummer hebben.

Iedere deelnemer aan de Euregio Squash Competitie wordt automatisch lid van de SBN en krijgt een SBN nummer. Een SBN nummer kan echter alleen toegekend worden wanneer de NAW-gegevens van een speler bekend zijn.

Een teamcaptain kan met de bij hem/haar bekende  inloggegevens de NAW-gegevens van alle spelers binnen zijn/haar team wijzigen. Indien een speler reeds een SBN nummer heeft maar dit bij Euregio Squash niet bekend is, kan de teamcaptain ook het SBN nummer invullen.

Graag willen wij jullie verzoeken om jullie teamcaptains te vragen de gegevens van de spelers van zijn/haar team te controleren en waar nodig aan te vullen. Alleen dan kunnen alle in de Euregio Squash Competitie gespeelde wedstrijden meetellen  voor de SBN ranking.